Educational projects

Klassisk Campus-undervisning

Selv om jeg har flere emner som jeg underviser innenfor USN ønsker jeg å fokusere på VO-MIHY8100-1 Mikrobiologi, infeksjonsmedisin og hygiene. Dette betyr

  • Kontinuerlig gjennomføring av både kollega-vurdering og studentevaluering
  • Oppfølging av evalueringsresultater, slik at det fører til en jevn kvalitetsforbedring i emnet
  • Ekstern vurdering av VO-MIHY8100-1 for å kvalitets-forankre emnet på MSc-nivå

COLOURBOX22828867.jpg

Digital undervisning

Jeg har utviklet et «distance-learning» studieprogram på MSc-nivå med 40 ECTS- «Infection Prevention and Control». Her ønsker jeg å anvende Hattie’s konsept om «visible learning» og tilpasse Olsson og Roxå’s modell  for kontinuerlig kvalitetsforbedring. Her blir det helt klart en del utfordringer iht. til «visible learning» og jeg ser foran meg en spennende utviklingsarbeid for å sikre utdanningfaglig kvalitet.

COLOURBOX17576749.jpg